Zengun AB förvärvar RA Bygg

Stockholm 19 januari 2018

Zengun AB förvärvar RA BYGG

– Förvärvet av RA BYGG (Roland Anderssons Bygg Aktiebolag) passar väl in i vår strategi att skapa lönsam tillväxt med hjälp av tjänster inom Byggservice, säger Zenguns vd och koncernchef Ulf Jonsson. I och med förvärvet stärker vi vår position i Stockholm och breddar vårt erbjudande.

RA BYGG bedriver sin verksamhet i Stockholm med fokus på mindre entreprenader/byggservice, företrädesvis inom offentlig sektor. Försäljningen uppgår till cirka 250 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 50.

– Att vi kan ta det här steget visar att Zengun är finansiellt starkt. Genom förvärvet öppnas nya möjligheter att utvinna skalfördelar i organisationen och för att ytterligare stärka marknadspositionen i Stockholm, säger Ulf Jonsson.

Zengun har genom förvärvet för avsikt att utveckla segmentet byggservice genom att skapa ett nytt affärsområde. Fokus kommer att vara mindre entreprenader, byggservice samt att erbjuda en effektiv och snabbfotad eftermarknadsorganisation.

– Våra företag kompletterar varandra mycket väl. Jag ser fram mot att utveckla RA BYGG inom Zengunkoncernen, säger Stefan Andersson vd för RA BYGG.

Övertagandet sker efter konkurrensmyndighetens godkännande.

För ytterligare information, kontakta

Ulf Jonsson, vd och koncernchef +46 (0) 703690101

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 705806225

Stefan Andersson, vd RA BYGG +46 (0) 708 505759

Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt. Verksamheten bedrivs i Stockholm och bygger på att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar genom att bygga deras fastigheter. Fokus är kommersiella fastigheter men produktportföljen breddas med bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Årlig omsättning uppgår till cirka 1,7 miljarder. Formulärets överkant

Stefan Andersson, VD Ra Bygg:

”Vi ser verkligen ljust på framtiden tillsammans med Zengun AB då vi kompletterar varandra väl. Vi kommer att bredda vår plattform och ser framemot segmentet kommersiella uppdrag.  Zengun AB utför riktig stora uppdrag både nyproduktion bostad samt kontor och tillsammans så kommer vi nu att inrama allt från nyproduktion- rot-byggservice”

More to explorer