RA BYGG utökar organisationen

RA BYGG fortsätter att expandera. Under sommar/höst har vi stärkt organisationen med flera nya träarbetare för att täcka in den ökade orderingången. Vi välkomnar även följande projektledare till oss:

Jonas Bergenfred, Gunnar Fahlström och Anton Skogström. Vi hälsar även Andreas Svensson välkommen som kommer att arbeta som Entreprenadingenjör/Projektledare. Med olika erfarenheter från stora byggföretag och ren snickarbakgrund, bidrar våra nya kollegor till att stärka kompetensen inom företaget. Vi sysselsätter idag över 60 personer och ser ljust på framtiden!”

More to explorer