RA Bygg ingår avtal med BuildSafe

RA Bygg har valt att ingå ett avtal med BuildSafe som ett led i att förnya och förbättra oss!  BuildSafe är ett digitalt verktyg som förenklar arbetet med arbetsplatsinspektioner samt rapportering av observationer, tillbud och olyckor. Genom att använda verktyget kommer vi effektivisera vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

More to explorer