Lovisa Dyrefors tillträdde som ny Arbetschef på RA Bygg

Lovisa Dyrefors hälsas välkommen till RA Bygg. Lovisa kommer närmast från moderbolaget Zengun, där hon arbetat som Projektchef.

  • Jag är mycket glad över att få med Lovisa in i vårt arbetslag på RA Bygg. Lovisa har erfarenhet, hög leveransnivå och är trygg i sitt ledarskap. Jag vet att hon kommer att bidra med en positiv utveckling för bolaget och vara en tillgång för såväl våra kommersiella kunder som för vår personal, säger

Mick Salonen Högberg, VD

Lovisa Dyrefors tillträdde den 1 nov 2020.

More to explorer