Vi arbetar idag framgångsrikt med att renovera, bygga om och bygga nytt

  • img2
  • img3
  • img1

Vi arbetar idag framgångsrikt med att renovera, bygga om och bygga nytt. Med stort byggmästarkunnande verkar vi inom ROT-sektorn när det gäller kulturhus, sjukhus, skolor, kontor och liknande över hela Stor-Stockholm. Med vår flexibla organisation och kundnära relationer, korta beslutsvägar och stort engagemang är några av de fördelar som följer av att vara ett relativt litet bolag.

Allt arbete skall genomföras med ledorden Engagemang, Kvalitet och Kunskap, vilket innebär ett högt kundvärde för beställaren samt ett gott och långsiktigt samarbete.

Företaget grundades 1986 och är certifierade enligt BF9K. Vårt kontor och lager är placerat i Stockholm.

Vi är ett öppet företag, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt.

Vår organisation bygger på tillgänglighet inom alla nivåer, ömsesidig information och korta beslutsvägar.

Certifierade enligt BF9K

RA Bygg AB certifierades 2007 enligt Stockholms Byggmästareförenings kvalitetsledningssystem BF9K. Systemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är framtaget av Stockholms Byggmästareförening i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet.

Vårt KMA-system är anpassat efter vår verksamhet och våra kunders behov.

Systemet utvecklas kontinuerligt i syfte att uppnå en ständig förbättring. Som ett led i detta utvärderas och revideras systemet årligen.

KMA Policy

Enligt vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy ska hela verksamheten genomsyras av god kvalitet, ett sunt och realistiskt miljötänkande samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

Dokument

Organisationsplan 180906

0201 Kvalitets, miljö och arbetsmiljöpolicy signerad SA