Postad av:admin | 1 juli, 2015

Järfälla kommun

Nya pågående projekt, Järfälla kommun

Lokaler för inkludering, Iljansbodaskolan
Mindre lokalanpassning och ytskiktsrenovering till så kallade ”lokaler för inkludering på Iljansbodaskolan, Järfälla.

Lokaler för inkludering, Nybergsskolan
Mindre lokalanpassning och ytskiktsrenovering till så kallade ”lokaler för inkludering på Nybergsskolan, Järfälla.

Ombyggnation Orgona förskola
Omfattande lokalanpassning och ombyggnation, samt renovering och standardhöjning av storkök på Orgona förskola, Järfälla.

Projektet startar under vecka 25 och kommer att utföras i tre etapper, i pågående verksamhet, med beräknat färdigställande i oktober 2015.

Ny entre och lokalanpassning Barkarbyskolan
Nytt entreparti, nytt entreplan och skärmtak på Barkarbyskolan. Utöver detta rivs ett invändigt glasparti, som ersätts med ny gipsvägg.

Dörrbyte Barkarbyskolan
Som ett led i projektet ”Lokaler för inkludering” byter RA Bygg AB dörrar invändigt på Barkarbyskolan.

Renovering hemkunskapssal Fjällenskolan
Renovering av hemkunskapssal i Fjällenskolan, inklusive sanering av kaseinhaltigt spackel i golv med kompletterande behandling med Florosil TS.

Utöver detta görs nya ytskikt, nya armaturer och nya ventilationsdon, samt ny köksinredning och handikappanpassning av en arbetsstation.

Ombyggnation Berghems förskola
Ombyggnation och renovering av Berghems förskola, med start vecka 27 och färdigställande i månadsskiftet september/oktober. Projektet utförs i två etapper, i pågående verksamhet.

Renovering av WC Viksjöskolan
Mindre renovering av två befintliga WC på Viksjöskolan i Järfälla. Ny rumsindelning, nya ytskikt och nya armaturer. Projektet kommer att utföras under augusti 2015.

Omklädningsrum, duschar mm Jakobsbergssskolan
Ytskiktsrenovering och lokalanpassning av två st omklädningsrum med tillhörande toaletter och duschar, i den så kallade BT-hallen på Jakobsbergsskolan, Järfälla. Projektet startar v26 och ska vara färdigställt till skolstart 2015.

Aulan Jakobsbergsskolan
Mindre projekt på Jakobsbergsskolan där vi byter ett invändigt träparti samt bygger ett nytt rum i anslutning till aulan.

 

Kalhälls ishall
Omfattande ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum, med tillhörande duschar, wc-grupper och bastu, vid Kalhälls ishall. Innan renoveringen kan inledas kommer vi att filma avloppsstammarna för att inventera om även stambyte måste utföras. Vidare ska asbestprover tas på befintliga kakelfogar, då eventuell sanering kan komma att bli aktuell.

 

Projektet startar under vecka 26 och beräknas vara färdigställt i september 2015.

 

Mindre byggarbeten, felanmälningar
Utöver ovanstående projekt utför vi fortlöpande åtgärdande av vattenskador, felavhjälpande underhåll mm på avtalet för Mindre entreprenader

 

Samtliga projekt utförs på ramavtal med Järfälla kommun

Arbetschef: Erik Jörnlind
Projektledare: Rolf Krook
Hantverkare: Jojje, Abbe, Tomas och Kalle (kämpa på i sommar nu killar, era insatser är guld värda!)

 

 

< Tillbaka till nyheter