juni 2016

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Återställande av Jacobsbergsskolan

RA BYGG tilldelas kontrakt gällande återställande av skyfallsskada av Jakobsbergsskolan. 8 MSEK.

Läs Mer >

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Ombyggnation Kragstöveln

RA BYGG tilldelas kontrakt för ombyggnation av kvarteret Kragstöveln, Hägersten. Ombyggnationen avser uppförande av två nya tvättstugor i befintlig fastighet. 10 MSEK.

Läs Mer >

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Ramavtal Salems kommun

RA BYGG tecknar ramavtal med Salems kommun. Avtalet tecknas på två + två år.

Läs Mer >

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Ramavtal med Nynäshamns kommun

RA BYGG tecknar ramavtal med Nynäshamns kommun 1 juni 2016. Avtalet omfattar byggentreprenader och byggservice.

Läs Mer >

Några av våra uppdragsgivare