Vi är ett modernt entreprenadföretag med gamla byggmästaranor

Vi arbetar idag framgångsrikt med att renovera, bygga om och bygga nytt.

Med stort byggmästarkunnande verkar vi inom ROT-sektorn när det gäller kulturhus, sjukhus, skolor, kontor och liknande över hela Stor-Stockholm. Med vår flexibla organisation och kundnära relationer, korta beslutsvägar och stort engagemang är några av de fördelar som följer av att vara ett relativt litet bolag.

Allt arbete skall genomföras med ledorden miljö, kvalitet, tid och ekonomi, vilket innebär ett högt kundvärde för beställaren samt ett gott och långsiktigt samarbete.
Företaget grundades 1986 och är certifierade enligt BF9K. Vårt kontor och lager är placerat i Stockholm. Vi är ett öppet företag, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt.

Vår organisation bygger på tillgänglighet inom alla nivåer, ömsesidig information och korta beslutsvägar.

Läs Mer

Senaste
Nyheter/Aktuellt

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Återställande av Jacobsbergsskolan

RA BYGG tilldelas kontrakt gällande återställande av skyfallsskada av Jakobsbergsskolan. 8 MSEK.

Läs Mer

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Ombyggnation Kragstöveln

RA BYGG tilldelas kontrakt för ombyggnation av kvarteret Kragstöveln, Hägersten. Ombyggnationen avser uppförande av två nya tvättstugor i befintlig fastighet. 10 MSEK.

Läs Mer

Postad av:admin | 26 juni, 2016

Ramavtal Salems kommun

RA BYGG tecknar ramavtal med Salems kommun. Avtalet tecknas på två + två år.

Läs Mer

Några av våra uppdragsgivare

RA BYGG AB

Västberga allé 32 (Obs! Ny adress)
126 30 Hägersten

Tfn: 08-726 78 34
Fax: 08-744 23 30

Org.nr 556284-9090